TA FÖRSTA STEGET MED CAROLI TRAFIKSKOLAS INTRODUKTIONSKURS

Handledarutbildningen, även känd som introduktionskurs för privat körkortsutbildning, syftar till att ge dig som handledare tips och råd för att kunna lära din elev att köra bil på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Under kursen kommer vi att ge dig vägledning om hur du kan strukturera en utbildningsplan, välja lämpliga övningsområden, använda hjälpmedel, hitta bra kursmaterial och förstå vilka krav som Trafikverket har. Vår målsättning är att stödja dig som handledare för att göra körkortsprocessen smidig och framgångsrik för din elev.

Utöver detta kommer du som handledare att få en fördjupad förståelse för trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om trafikregler och annat relevant. Vi tror att ett nära samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan ha en positiv inverkan på elevens inlärningsförmåga och skapa en säkrare vägtrafikmiljö.

 • Handledarutbildningen tar cirka 3 timmar.
 • Det maximala antalet deltagare som kan anmäla sig till kursen vid varje tillfälle är 30 personer.
 • Du har möjlighet att betala antingen vid kurstillfället eller genom vår e-handel i förskott.

Bokning

För att boka handledarutbildningen kan ni antingen kontakta trafikskolan på telefon: 040-656 60 60 eller använda vårt bokningsformulär.

Om ni väljer att ta bilen till oss, så rekommenderar vi S:t Petri parkeringshus som är beläget precis intill trafikskolan.

Hitta oss

Tänk på att ha med giltig legitimation/pass/körkort för alla deltagare till handledarutbildningen.


För fler frågor och svar om handledarutbildning körkort malmö, klicka här!

Mer information

För att ansöka om handledartillstånd kan ni besöka Transportstyrelsens webbplats.

 • Handledarutbildningen är giltig i 5 år, både för handledare och elev.
 • Det är inte nödvändigt att vara inskriven på vår trafikskola för att delta i handledarkursen.
 • Det är inte nödvändigt att elev och handledare deltar i kursen samtidigt eller vid samma tillfälle.
 • För att få övningsköra privat måste både elev och handledare genomgå handledarutbildningen.
 • Det är möjligt att en elev kan ha flera handledare och att en handledare kan ha flera elever.
 • För varje elev som du vill vara handledare för måste du ansöka om att bli godkänd som deras handledare.
 • Eleven kan delta i handledarutbildningen vid 15 år och 9 månaders ålder, men handledartillståndet kommer att utfärdas först när eleven har fyllt 16 år.
 • Kursen hålls endast på svenska, men det är tillåtet att ha med sig en tolk på handledarutbildningen om det behövs för att förstå och kommunicera på ett tillfredsställande sätt.
 • Det är bra att veta att avgiften för handledartillståndet är gratis.
 • Som handledare måste du fylla i en ansökan om handledartillstånd hos Transportstyrelsen efter att du har genomgått kursen innan ni kan börja övningsköra med din elev.
 • Det är viktigt att notera att övningskörning inte får påbörjas förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och handledaren har ett giltigt handledartillstånd.

Det är viktigt att vara medveten om att en handledare får ha upp till fem elever samtidigt enligt de regler som infördes i december 2021. Om en handledare vill ha fler elever måste de ansöka om ett nytt handledartillstånd för varje ny elev.

Efter att kursen har genomförts, registrerar vi er elektroniskt hos Transportstyrelsen. Därefter behandlar Transportstyrelsen ert ärende efter att handledaren har ansökt om handledartillstånd.

Handledarutbildning - trafikskola - körkort - malmö

DITT ANSVAR SOM HANDLEDARE

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig och få tips som underlättar övningskörningen.

Råd till handledaren Råd till handledaren
Råd till Dig som ska vara handledare Tips till handledaren

Om handledarutbildningen

Från och med den 1 januari 2006 krävs nu en handledarutbildning, även känd som introduktionsutbildning, för att kunna övningsköra privat. Detta gäller både för handledaren och eleven, och båda måste ha genomgått och blivit godkända på utbildningen för att kunna delta i övningskörningen. Detta är en viktig förändring som har införts för att säkerställa säkerheten och kvaliteten i övningskörningen.

Minska riskerna vid privat övningskörning

För att minska riskerna och öka säkerheten vid privat övningskörning, bör följande åtgärder och råd beaktas:

 1. Säkerhetsmedvetenhet:
  Både handledaren och eleven bör ha en hög grad av säkerhetsmedvetenhet under övningskörningen. Det innebär att vara försiktig, uppmärksam och förberedd på att hantera potentiella risker.
 2. Kontrollera fordonets skick:
  Se till att det använda fordonet är i gott skick och regelbundet underhållet för att undvika tekniska problem som kan öka risken för olyckor.
 3. Använd skyddsutrustning:
  Både föraren och eventuell passagerare bör använda säkerhetsbälten och annan relevant skyddsutrustning för att minimera skaderisken vid eventuell kollision.
 4. Följ hastighetsgränserna:
  Respektera alltid de angivna hastighetsbegränsningarna. Anpassa hastigheten efter väg- och väderförhållandena för att undvika farliga situationer.
 5. Undvik distraktioner:
  Föraren bör undvika distraherande aktiviteter som att använda mobiltelefonen under körningen, vilket kan minska reaktionsförmågan.
 6. Öva i olika situationer:
  För att bygga upp erfarenhet, öva på att köra i olika trafiksituationer, inklusive dag- och nattkörning samt i olika väderförhållanden.
 7. Följ trafikreglerna noga:
  Använd blinkers, följ avståndsreglerna och följa alla trafikregler och skyltar för att minska riskerna vid körningen.
 8. Defensiv körning:
  Både handledaren och eleven bör praktisera defensiv körning genom att vara uppmärksamma på andra förare och försöka förutse potentiellt farliga situationer.
 9. Kommunikation och feedback:
  Håll öppen kommunikation mellan handledaren och eleven. Diskutera erfarenheter, utmaningar och förbättringsområden för att utveckla en säkrare förare.
Genom att följa dessa åtgärder och råd kan man effektivt minska riskerna och skapa en tryggare och säkrare övningskörningsmiljö.

Kursplanen för handledarutbildningen har tre delmoment

 1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 2. Planering och strukturering av övningskörning
 3. För säkerheten och miljön viktiga faktorer

Handledarutbildningens innehåll

Handledarutbildningen inleds med en kort presentation av trafikskolan. Vi går sedan igenom dagens kostnader för att skaffa ett körkort och utforskar möjligheter att effektivisera utgifterna. Vidare diskuterar vi utvecklingen av körkortsutbildningen från tidigare till nu. Vi går igenom hur förarprovet genomförs och de aktuella kraven. Även kraven för övningsbilen och generell olycksstatistik tas upp som ämnen för diskussion.

Under handledarutbildningen kommer vi också att diskutera hur ni kan planera er övningskörning och de 15 olika körmomenten som krävs för att erhålla ett körkort. Detta kommer att hjälpa er att förstå hur ni bäst kan stödja och vägleda er elev genom övningskörningsprocessen.