TRAFIKSKOLAN ERBJUDER INTRODUKTIONSKURS PÅ DISTANS

Coronapandemin ställer oss alla inför enorma utmaningar och vi på Caroli Trafikskola är också måna om att anpassa vår verksamhet utifrån rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
Vi kommer mellan den 15 Januari och 30 Juni 2021 bedriva våra handledarkurser via distansutbildning där lärare och elev samtidigt närvarar och kan se och höra varandra via en teknisk lösning.
Detta möjliggör att vi kan ha fler kursdeltagare än max tillåtna på 7 personer + lärare i lokal miljö.

Handledarutbildningen som även kallas introduktionskurs för dig som ska ta körkort privat går ut på att du som handledare ska få tips och råd om hur du på ett effektivt och pedagogiskt sätt kan lära din elev att köra bil. Vi tipsar om hur du ska lägga upp en utbildningsplan, lämpliga övningsområden, hjälpmedel, bra kursmaterial, vilka krav trafikverket har med mera.

Dessutom får du som handledare en insikt i trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om trafikregler med mera. Vi tror att ett samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan gynna elevens inlärningsförmåga.

 • Handledarkursen hålls på distans
 • Handledarutbildningen omfattar 180 minuter (3 timmar), exklusive pauser.
 • Max antal anmälda till kursen är 16 personer vid varje tillfälle.
 • Betalning sker i förskott via vår e-handel efter bokning.

Bokning

För bokning kontaktar ni trafikskolan på Tel: 040-656 60 60, eller kan ni boka handledarutbildningen via vårt bokningsformulär.

Hitta oss

För fler frågor och svar om handledarutbildning körkort malmö, klicka här!

Mer information

Ansökan om handledartillstånd kan ni göra på transportstyrelsens hemsida.

Handledarutbildning - trafikskola - körkort - malmö

DITT ANSVAR SOM HANDLEDARE

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig och få tips som underlättar övningskörningen.

Råd till handledarenRåd till handledaren
Råd till Dig som ska vara handledareTips till handledaren
 • Handledarutbildningen gäller i 5 år både för handledare och elev.
 • Man måste inte vara inskriven på vår trafikskola för att genomgå handledarkursen.
 • Elev och handledare behöver inte gå kursen vid ett och samma tillfälle.
 • Elev och handledare måste genomgå handledarutbildningen för att få övningsköra privat.
 • En elev kan ha flera handledare och en handledare kan ha flera elever.
 • Du måste ansöka om att bli godkänd för varje elev som du vill bli handledare för.
 • Eleven kan vara 15 år och 9 månader när eleven går handledarutbildningen, tillståndet skickas ut först när eleven fyllt 16 år.
 • Kursen hålls endast på svenska, men det går bra att ha en tolk med sig på handledarutbildningen.
 • Avgiften för handledartillståndet är gratis.
 • Du som handledare måste efter genomgången kurs fylla i en ansökan om handledartillstånd innan ni kan börja övningsköra.
 • Ni får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och handledaren har ett handledartillstånd.

Från den 1 februari 2012 gäller nya regler som innebär att du bara kan ha 15 godkännanden som handledare samtidigt. Du måste ha ett godkännande för varje elev och ett godkännande gäller i fem år. Du kan inte längre själv begära att ett godkännande ska upphävas. Däremot gäller fortfarande att ditt godkännande upphör att gälla om ditt körkort återkallas. Likaså gäller fortfarande att du kan begära att ett godkännande som handledare som har beslutats före den 1 februari 2012 ska upphävas.

Efter genomgången kurs registrerar vi er elektroniskt till transportstyrelsen, transportstyrelsen behandlar sedan ert ärende efter att handledaren har ansökt om tillstånd.

Om handledarutbildningen

Från och med 1 januari 2006 krävs det nu en handledarutbildning även kallad introduktionsutbildning för att övningsköra privat. Detta är en utbildning som både handledaren och eleven måste genomgått och blivit godkänd på.

Minska riskerna vid privat övningskörning

Den obligatoriska handledarutbildningen ska bland annat ta upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen, samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter.

Kursplanen för handledarutbildningen har tre delmoment

 1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 2. Planering och strukturering av övningskörning
 3. För säkerheten och miljön viktiga faktorer

Handledarutbildningens innehåll

Handledarutbildningen börjar med en kort introduktion om trafikskolan. Därefter diskuterar vi vad ett körkort kostar idag och hur vi kan minska kostnaderna. Vi pratar om vad som skiljer sig från körkortsutbildningen från förr och fram till dagens datum. Hur förarprovet går till och vilka krav som ställs. Vi pratar om kravet på övningsbilen samt om olycksstatistiken generellt.

Vi diskuterar hur ni kan planera er övningskörning och de 15 körmomenten som krävs för ett körkort.