RISKUTBILDNING PERSONBIL

Sedan den 1 april 2009 är den obligatoriska riskutbildningen utökad i två delar.

Riskettan

Riskutbildning del 1, även känd som "risketta," ger dig en fördjupad förståelse för hur alkohol, andra droger, trötthet och olika beteenden kan påverka din förmåga som förare.

Kursen har en varaktighet på ungefär 3 timmar. Efter avslutad utbildning förväntas du ha insikt i följande ämnen:

  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Hur passagerare, mobiltelefoner, stress och andra distraktionsfaktorer påverkar dig som förare.
  • Hur olika typer av beteenden och attityder påverkar dig och andra i trafiken.
  • Olycksrisker hos olika grupper såsom ”män-kvinnor”, ”yngre-äldre”.
  • Risker, konsekvenser och påverkan av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, samt hur du ska undvika negativa beteenden i trafiken och hindra andra.

Boka riskettan

Att boka Riskutbildning del 1 hos oss är smidigt och enkelt. Du kan anmäla dig via vårt webbformulär eller helt enkelt kontakta oss direkt. Du behöver inte vara elev hos vår trafikskola för att delta i riskettan hos oss.

Riskutbildningen del 1 erbjuds endast på svenska. Om du föredrar att ta del av kursen på ett annat språk måste du själv ordna med en tolk på din egen bekostnad. Meddela oss i förväg om du planerar att ta med en tolk.

Halkan

Riskutbildning del 2 - eller halkan, som många kallar den handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Halkan görs på Bulltofta Banan i Malmö och den är ca 3 timmar lång.

Det är rekommenderat att genomföra denna del sent i din körkortsutbildning, då det förutsätter att du har utvecklat goda fordonskunskaper samt erfarenheten att identifiera och hantera olika riskfyllda situationer på vägen.

Tillsammans med din trafiklärare kommer du att planera och boka en tid för halka när du befinner dig i avslutningsfasen av din körkortsutbildning eller om du har bedömts ha tillräckliga färdigheter för att lyckas med halkan.

För att delta i halkan genom trafikskolan måste du vara registrerad hos oss och följa vår utbildningsplan. Om du övningskör privat och inte via vår trafikskola har du möjligheten att boka en privat halka på www.bulltoftabanan.se, där de kommer att bistå dig med denna del av utbildningen.