Mån-Tor 09-17, Fre 09-14 

Personuppgiftshantering

Caroli Trafikskola och GDPR

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen). Caroli Trafikskola är i vissa fall personuppgiftsansvarig för vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en avtalsrelation med Caroli Trafikskola eller inom de organisationer som är knutna till Caroli Trafikskola. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter på Caroli Trafikskola

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Caroli Trafikskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms, ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på STRs webbplats och på Caroli Trafikskola. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Caroli Trafikskola ska kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system Caroli Trafikskola kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer och IP-nummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Caroli Trafikskola har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

Tider under vilka personuppgifter sparas
Caroli Trafikskola behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress.

Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:
Caroli Trafikskola
Mäster Nilsgatan 20
211 26 Malmö

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontakta oss

Caroli Trafikskola

Telefon:

E-post:

Hemsida:

Karta:

Mäster Nilsgatan 20

211 26 Malmö

040-656 60 60

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Google maps

Öppet tider

RECEPTIONEN

Mån-Tors

Fred

Lunch stängt (ej fredag)

KÖRTIDER

Mån-Tors

Fredag

Lördag

Söndag

09:00-17:00

09:00-14:00

12:30-13:30

07:15-18:55

07:15-16:30

Stängt

Stängt

Några ord

Om du söker en hel, eller en del av utbildning eller kanske bara vill köra upp som privatist så kan vi på Caroli Trafikskola definitivt hjälpa dig.

Vi är medlemmar i Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) som är en organisation för trafikskoleföretag som driver yrkesmässig förarutbildning. En STR-ansluten trafikskola erbjuder dig en personligt anpassad och kostnadseffektiv utbildning. STR står för kvalitet sedan 1939. Vi utbildar säkra och trygga förare – förare du själv vill möta i trafiken!