Personuppgiftshantering på trafikskolan

Caroli Trafikskola och GDPR

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen). Caroli Trafikskola är i vissa fall personuppgiftsansvarig för vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en avtalsrelation med Caroli Trafikskola eller inom de organisationer som är knutna till Caroli Trafikskola. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Så hanterar vi dina personuppgifter på Caroli Trafikskola

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Ditt val att dela med dig av dina personuppgifter är helt frivilligt, men det är nödvändigt om du vill använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att hanteras noggrant enligt nedanstående riktlinjer.

Hanteringen av dina personuppgifter överensstämmer med Dataskyddsförordningen och baseras på Caroli Trafikskolas legitima intresse att använda dessa uppgifter för följande syften: att godkänna deltagande i kurser, skicka marknadsföringsmaterial som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får dina rättmätiga förmåner, genomföra marknads- och kundanalyser, samt utveckla våra system. Dina uppgifter används även för att besvara dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, samt för att ge dig rådgivning via SMS. Dessutom ger vi dig möjlighet att skapa ett personligt konto på Caroli Trafikskolas webbplats. Ditt personnummer samlas in eftersom det är viktigt för Caroli Trafikskola att säkerställa din identitet och för att uppfylla kraven från vissa myndigheter, som exempelvis Transportstyrelsen.

Dina personuppgifter kommer att förvaras och behandlas i vårt IT-system. Caroli Trafikskola kan komma att dela med sig av dina personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, exempelvis för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lag kan vi även vara tvungna att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig omfattar följande information:

  • Namn
  • Bilder
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefon-/mobiltelefonnummer
  • IP-nummer
Personuppgiftsansvarig är:
Caroli förarutbildning AB
Adress: Mäster Nilsgatan 20, 211 26 Malmö
Telefon: 040-656 60 60
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Organisationsnummer: 556965-5938

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter används för andra ändamål än de som nämns ovan, krävs ditt samtycke. Detta samtycke registreras separat och tydligt från övriga villkor. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke, kommer Caroli Trafikskola inte längre att ha rätt att använda de uppgifter som tidigare behandlades med ditt samtycke.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Caroli Trafikskola kommer att behandla och behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att administrera våra tjänster och uppdrag åt dig, eller enligt lagens krav. När den relevanta lagringsperioden har löpt ut, kommer dina uppgifter att raderas i enlighet med våra gallringsrutiner. Vi kommer inte att ta bort dina personuppgifter om det finns en laglig skyldighet att behålla dem eller om det finns en giltig rättslig grund för att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att användas i samband med en tjänst, utbildning eller produkt, kommer vi att behålla uppgifterna enligt gällande rutiner, men bara så länge som de verkligen behövs för det specifika ändamålet. När de inte längre är nödvändiga kommer de att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter. Det innebär att du kan begära att få information om hur dina uppgifter används. Du har även rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter, begränsning av onödig behandling och radering av orättmätigt behandlade uppgifter.

Om du vill göra en sådan begäran, vänligen använd följande kontaktinformation:
Caroli Förarutbildning AB
Mäster Nilsgatan 20
211 26 Malmö

För att hjälpa oss behandla din begäran korrekt, var god och inkludera ditt personnummer och skriv under din begäran. Skicka den till ovanstående adress.

Cookie-policy

På denna webbplats, www.carolitrafikskola.se, används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Caroli Trafikskola ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.