UNDERVISNINGSPLAN MOTORCYKEL KÖRKORT

Här följer en kort sammanfattning av mc utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnerna nedan ser du de 15 moduler som utbildningen består av.

1 Körställning
 1. klädsel
 2. reglage och instrument
2 Inledande manövrering
 1. start och stannande
 2. krypkörning och styrning
3 Växling
 1. uppväxling
 2. bromsning
 3. nedväxling
4 Lutning
 1. motlut
 2. medlut
5 Manövrering
 1. styr och balans
 2. teknik
6 Funktion och kontroll
 1. funktion och vård
 2. säkerhetskontroll
 3. passagerare
7 Samordning/Bromsning
 1. avsökning och riskbedömning
 2. samordning och motorik
 3. acceleration
 4. hård bromsning
8 Mindre samhälle
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler
9 Mindre landsväg
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler
 5. järnvägskorsning
10 Stad
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler
 5. trafiksignal
 6. enkelriktad gata
 7. cirkulationsplats
 8. vändning och parkering
11 Högfartsväg
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. motorväg
 4. motortrafikled
 5. mitträckesväg
12 Landsväg
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering och kurvteknik
 4. påfart och avfart
 5. omkörning
 6. vändning och parkering
13 Mörker
 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. möte
 4. omkörning
 5. nedsatt sikt
14 Manövrering
 1. säkerhetskontroll
 2. styr och balans
 3. serpentinbana
 4. bromsning
15 Utbildningskontroll
 1. tillämpad stadskörning
 2. tillämpad landsvägskörning
 3. utbildningskontroll

Som du ser av översikten finns det 15 praktiska moment.

Varje körlektion (utom möjligen den första) börjar med en avstämning av var i utbildningen du ligger och hur du ligger till i förhållande till din personliga utbildningsplan. Därefter kommer din lärare att ha en kort genomgång av dagens övningar och du får en möjlighet att värdera din egen förmåga att genomföra övningen.

En körövning kan vara instruerad eller tillämpad. På de instruerade övningarna visar din lärare genom instruktioner, kommentarer och demonstrationer hur du ska göra. Din lärare kommer också att ge dig ett klart mål för övningen som du sedan kan jobba mot. När du och din lärare anser att målet för övningen är uppnått så avslutas övningen med en tillämpning. Det innebär att du nu självständigt ska visa att du behärskar de inlärda momenten. Därefter fortsätter du på nästa moment.

Varje moment är indelat i delmoment som till sin omfattning är väldigt olika. Därför kan det skilja väldigt mycket när de gäller hur lång tid vart och ett av de 15 momenten tar. En del är enkla och går snabbt, andra är svåra och tar längre tid. Detta kan också variera mellan olika elever.

En tumregel är dock att övningarna går lättare om du är väl förberedd inför körlektionerna. Har du inte gjort din läxa eller läst teorin så kommer varje övning på motorcykeln att bli svårare att genomföra och därmed också ta längre tid. Därför ska du aldrig jämföra dina utbildningsresultat med dina kompisars resultat. Var däremot noga med att stämma av dina resultat mot din egen utbildningsplan.

Genom att följa den så slipper du onödiga överraskningar när det gäller hur många lektioner det kommer att ta för just dig att få körkort.

Tid: En lektion är 70 min.

Läromedel: Körkortsteori för motorcykel.