INTENSIVKURS EN SNABBARE VÄG TILL KÖRKORTET

En intensivkurs har blivit ett populärt sätt att ta körkort på och fungerar bra för många människor. Själva intensivkursen skiljer sig inte ifrån en vanlig traditionell utbildning, skillnaden är istället att du kör mycket under en kort period.

Du kan själv planera din intensivkurs eller följa några av våra exempel

Exempel 1 - 15 körlektioner à 70 min

3 veckors intensivkurs

Du bokar 5 körlektioner per vecka.

du kan använda vårt guldpaket till denna kurs.

Pris: 14900 kr

Exempel 2 - 20 körlektioner à 70 min

4 veckors intensivkurs

Du bokar 5 körlektioner per vecka.

du kan använda vårt guldpaket + 5 paket till denna kurs.

Pris: 19000 kr

Riskutbildning

Riskutbildning Del 1 riskettan gör du i början eller innan du har börjat din intensivkurs på trafikskolan. Riskutbildning Del 2 halkan bokas så sent som möjligt under din intensivkurs då läraren på körskolan anser att du kan göra den.

Du kan boka riskettan själv på elevcentralen eller kan trafikskolan boka den till dig.

Teori

Det är en fördel om du deltar på våra lärarledda teorilektioner innan du påbörjar din intensivkurs eller under intensivkursens gång för att nå bästa resultat, du bör också klarat av så mycket som möjligt av teoridelen innan du påbörjar din intensivkurs på körskolan för att spara tid och onödig stress.

Körningen

Trafikskolan har en utbildningsplan som följer 15 körmoment, dessa moment kan du läsa mer om på elevcentralen. Om du har förkunskaper sedan tidigare kommer trafikläraren att göra en bedömning var i utbildningen du bör starta för att nå bästa resultat.

Vi ser helst att du har en del körvana sedan tidigare, dock bör du vara beredd på att allt inte kan gå bra varje dag utan att utvecklingen sker gradvis.

Att tänka på

Kom ihåg att vår intensivkurs är precis som det låter, en kurs (utbildning), den syftar på att du ska tillgodogöra dig kunskaper på kort tid. Du kan alltså inte på förhand förvänta dig att bli färdig efter intensivkursen eller att man automatiskt får ett förarprov bokad, du måste vara beredd på att det kan bli fler körlektioner om utvecklingen inte går som du tänkt dig. Oavsett vilket har du tillgodogjort dig kunskaper som annars kanske skulle tagit flera månader.

Om du har svårt att veta om en intensivkurs passar dig eller om du behöver ha en uppfattning om var du befinner dig kunskapsmässigt skulle vi rekommendera att du börjar med en testlektion där du får köra med någon av våra erfarna lärare som hjälper dig med planeringen av din utbildning.

Du måste boka vår intensivutbildning minst 6 veckor i förväg för att garanterat få en plats. Du måste också kunna köra när som helst under dagtid mellan klockan 10:00 till 15:00.