INTENSIVKURS EN SNABBARE VÄG TILL DITT KÖRKORT

Intensivkurser har blivit ett populärt sätt att ta körkort på och fungerar effektivt för många. Själva intensivkursen skiljer sig inte från en traditionell utbildning; istället är skillnaden att du kör mycket under en kort tidsperiod.

Du har möjlighet att själv planera din intensivkurs eller använda några av våra exempel

Exempel 1 - 15 körlektioner à 70 min

3 veckors intensivkurs

Du bokar 5 körlektioner per vecka.

du kan använda vårt guldpaket till denna kurs.

Pris: 15900 kr

Exempel 2 - 20 körlektioner à 70 min

4 veckors intensivkurs

Du bokar 5 körlektioner per vecka.

du kan använda vårt guldpaket + 5 paket till denna kurs.

Pris: 20400 kr

Riskutbildning

Riskutbildning Del 1, även känd som "riskettan," genomförs i början eller innan du påbörjar din intensivkurs på trafikskolan. Riskutbildning Del 2, "halkan," bokas så sent som möjligt under din intensivkurs, efter att din lärare på trafikskolan har bedömt att du är redo för den.

Teori

Det är fördelaktigt att förbereda sig genom att studera teorin innan du påbörjar din intensivkurs eller under kursens gång för att uppnå de bästa resultaten. Det är också en bra idé att ha klarat av så många teoritest som möjligt innan du startar din intensivkurs på trafikskolan. Detta hjälper dig att spara tid och undvika onödig stress under kursens gång. Att vara väl förberedd teoretiskt är ett steg mot att säkerställa en smidig och framgångsrik intensivkurs.

Körningen

Trafikskolan har utarbetat en utbildningsplan som omfattar 15 körmoment. Du kan få mer detaljerad information om dessa moment på vår webbplats eller i skolpanelen. Om du har tidigare förkunskaper kommer din trafiklärare att göra en bedömning för att avgöra var i utbildningen du bör starta för att uppnå de bästa resultaten. Detta anpassade tillvägagångssätt säkerställer att din utbildning är effektiv och anpassad till dina individuella behov och erfarenheter.

Vi föredrar att du har en viss körvana sedan tidigare. Samtidigt bör du vara medveten om att framsteg inom körningen kan ske gradvis, och det är normalt att inte allt går smidigt varje dag. Utvecklingen i din körning byggs upp över tid och erfarenhet.

Att tänka på

Det är viktigt att komma ihåg att vår intensivkurs lever upp till sitt namn, vilket betyder att den är avsedd för att ge dig kunskap på kort tid. Det innebär att du inte automatiskt kan förvänta dig att vara klar med din utbildning efter intensivkursen eller att ett förarprov automatiskt kommer att bokas. Du måste vara redo för att det kan krävas fler körlektioner om din utveckling inte går enligt planen.

Oavsett resultat har du ändå tillgodogjort dig värdefulla kunskaper som annars kanske hade tagit flera månader att förvärva. Intensivkursen är en intensiv och effektiv väg till körkortet, men det är viktigt att vara flexibel och anpassa sig efter din individuella inlärningstakt.

Om du är osäker på om en intensivkurs är rätt för dig eller om du vill ha en uppfattning om din nuvarande kunskapsnivå, så rekommenderar vi att du inleder med en testlektion. Under testlektionen får du köra med en av våra erfarna lärare som kommer att hjälpa dig att bedöma din nivå och planera din utbildning. Detta ger dig möjlighet att fatta ett välgrundat beslut och anpassa din körutbildning efter dina individuella behov och mål.

För att säkerställa en plats i vår intensivutbildning måste du boka minst 6 veckor i förväg. Dessutom bör du vara beredd att köra under dagtid mellan klockan 10:00 och 15:00 för att kunna delta i utbildningen. Detta hjälper oss att planera och organisera kurserna på bästa sätt för att möta dina behov och önskemål.