TRAFIKSKOLAN ERBJUDER TEORIUNDERVISNING

Kort beskrivning av innehållet i våra teorilektioner

Lektion 1. Informationslektion samt fordon och miljö

På denna lektion får du veta hur vår utbildning är upplagd och vilka rutiner vi har på vår trafikskola. Du får veta reglerna kring övningskörning och körkort samt kostnader. Vi visar våra läromedel och vi går igenom en del grundläggande uttryck och begrepp.

Vi går igenom och diskuterar översiktligt hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har.

Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan

Lektion 2. Människan och Inledande körning

Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter.

Andra delen av lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning.

Lektion 3. Stadskörning

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Lektion 4. Körning under speciella trafikförutsättningar

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken.

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till.