VÄGEN TILL FRAMGÅNG BÖRJAR MED VÅR TEORIUNDERVISNING

I våra teorilektioner får du en omfattande förståelse för trafikregler, vägsäkerhet och körkortsteorin. Vi går igenom ämnen som trafikmärken, vägskyltar, rätt körbeteende, miljövänlig körning och mycket mer. Våra lektioner är utformade för att vara pedagogiska och engagerande. Med hjälp av modern teknik och online-resurser får du möjlighet att öva och testa dina kunskaper. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg och väl förberedd för ditt körkortsprov och att du ska bli en säker och ansvarsfull förare i trafiken.

För dig som önskar extra stöd med teorin, erbjuder vi flera alternativ:

  • Teorimaterial på både engelska och svenska.
  • Förinspelade onlinekurser med handledning, exklusivt på svenska.
  • Körkortsteorin online - ett heltäckande digitalt utbildningspaket för bil, mc eller moped. Vi tar inte ut extra kostnader baserat på antalet tester, och vi har ingen månatlig avgift. Du har möjlighet att genomföra obegränsat antal tester och behålla åtkomst till teorin i 1 år, vilket ger dig gott om tid att förbereda dig inför körkortsprovet.

Kort beskrivning av innehållet i våra onlinekurser

Lektion 1. Informationslektion samt fordon och miljö

I den här lektionen kommer du att utforska strukturen av vår utbildning och bekanta dig med rutinerna som gäller på vår trafikskola. Vi kommer att gå igenom riktlinjerna för övningskörning och körkortsprocessen, inklusive de relaterade kostnaderna. Dessutom kommer vi att presentera vårt utbildningsmaterial och förklara några grundläggande termer och begrepp för dig.

Vi kommer att genomgå och diskutera grundläggande aspekter av bilars konstruktion och deras funktion för att ge dig kunskapen du behöver för att köra och underhålla en bil på ett trafiksäkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt. Dessutom kommer vi att ta upp ämnen som lasthantering och säker körning med en lätt släpvagn. Vidare kommer vi att gå igenom de olika skyldigheter som en fordonsägare har.

Vi inkluderar också en diskussion om hur trafik och bilkörning påverkar miljön och utforskar möjliga åtgärder för att minska de negativa miljökonsekvenserna.

Lektion 2. Människan och Inledande körning

I den första delen av lektionen utforskar vi våra roller som förare i trafiken och delar insikter om hur vi kan öka trafiksäkerheten både för oss själva och andra deltagare på vägen.

I den andra delen av lektionen fokuserar vi på de grundläggande trafikreglerna och betonar vikten av att noggrant avsöka trafikmiljön för att minimera riskerna i trafiken. Vi tar även upp de naturlagar som påverkar bilkörning och hur anpassning av hastighet och förmågan att agera och bromsa i tid är avgörande för att säkerställa en trygg körupplevelse.

Lektion 3. Stadskörning

Att navigera i stadstrafik kan vara en utmaning och kräver att föraren har goda kunskaper om vad som är tillåtet, förbjudet, rekommenderat och icke-rekommenderat. För att säkerställa en smidig och trafiksäker stadskörning är det viktigt att ha rätt information och förståelse.

I denna teorilektion kommer du att få en omfattande förståelse för stadstrafikens dynamik. Du kommer att lära dig vad som är nödvändigt för att du ska kunna integrera säkert och smidigt i stadstrafiken. Dessutom kommer vi att belysa de största faror som kan uppstå i stadstrafik och ge dig verktyg och kunskap om hur du kan undvika dem.

Lektion 4. Körning under speciella trafikförutsättningar

På landsvägar är hastigheterna ofta höga, och situationer som kräver snabba beslut och handlingar från föraren kan uppstå plötsligt. Att vara medveten om potentiella faror och att veta hur man hanterar dem är avgörande för säker landsvägskörning. Denna teorilektion strävar efter att förse dig med den nödvändiga kunskapen för att navigera landsvägar på ett säkert sätt. Vi kommer även att diskutera de trafikregler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken.

Dessvärre är olycksrisken hög bland unga förare som kör i mörka och hala förhållanden. En del av detta kan tillskrivas bristen på erfarenhet hos föraren. Att köra under utmanande väderförhållanden kräver en viss nivå av erfarenhet för att vara trafiksäkert. Denna teorilektion syftar till att utrusta dig med kunskap som kan kompensera för bristande erfarenhet och därmed göra körningen säkrare, även i svåra väderförhållanden.