RISKUTBILDNING 1 OCH 2 MOTORCYKEL

Innan du går igenom ditt kunskapsprov och körprov för att erhålla behörighet A1, A2 och A, krävs att du genomför båda delarna av den obligatoriska riskutbildningen som är specifikt inriktad på motorcyklar.

Det är viktigt att notera att riskutbildningen för personbilar (behörighet B) inte är tillämplig för motorcykelutbildningen och kan inte användas för att uppfylla kraven för behörighet A1, A2 och A.

Riskettan för motorcykel

Riskutbildning Del 1 för MC, även känd som "riskettan MC," syftar till att öka din kunskap och medvetenhet om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka din förmåga att köra säkert på motorcykeln. Det är en viktig del av att förstå riskerna och säkerheten som gäller för motorcyklister på vägarna.

Kursen har en beräknad varaktighet på cirka 3 timmar. Efter avslutad utbildning förväntas du ha kunskap om följande ämnen:

  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Hur passagerare, mobiltelefoner, stress och andra distraktionsfaktorer påverkar dig som förare.
  • Hur olika typer av beteenden och attityder påverkar dig och andra i trafiken.
  • Olycksrisker hos olika grupper såsom ”män-kvinnor”, ”yngre-äldre”.
  • Risker, konsekvenser och påverkan av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, samt hur du ska undvika negativa beteenden i trafiken och hindra andra.

Boka riskettan för MC

Att boka Riskutbildning del 1 hos oss är enkelt. Du har flera alternativ för att anmäla dig:

  • Använd vårt webbformulär för att göra din anmälan.
  • Kontakta oss direkt för att boka din plats.

Om du redan är en inskriven elev på vår trafikskola finns det också möjlighet att göra bokningen via vår skolpanel för ökad bekvämlighet

Vi genomför vår Riskutbildning Del 1 enbart på svenska. Om du inte talar svenska och behöver en tolk, är det viktigt att du ordnar en tolk på egen bekostnad. Vänligen meddela oss i förväg om du kommer att ha en tolk med dig så att vi kan planera för detta och säkerställa att utbildningen blir så effektiv som möjligt för dig.


Risktvåan för motorcykel

Innan du påbörjar Riskutbildning del 2 måste du ha förmågan att manövrera din motorcykel på ett säkert sätt och känna dig bekväm med att accelerera och bromsa.

Utbildningens övningar är realistiska och relaterar till vanliga trafiksituationer och potentiella olyckor. Även om färdighetsmomenten är begränsade, ligger huvudfokus på hur du kan undvika att hamna i olika riskfyllda situationer. Det handlar om att utveckla din förmåga att agera proaktivt och säkert för att minska risken för olyckor och skador när du kör din motorcykel.

Riskutbildning del 2 omfattar:
- Hastighet
- Säkerhet
- Körning under särskilda förhållanden

Riskutbildning del 2, eller "risktvåan," genomförs på Bulltofta Banan i Malmö och har en ungefärlig längd på 4 timmar.

Boka risktvåan för MC

Att boka Riskutbildning del 2 hos oss är enkelt. Du har flera alternativ för att anmäla dig:

  • Använd vårt webbformulär för att göra din anmälan.
  • Kontakta oss direkt för att boka din plats.

Kör du privat och är intresserad av att genomföra Riskutbildning del 2?

Då är du välkommen att boka in dig på vår Risktvåa för MC. Det är inte ett krav att vara inskriven hos oss för att genomföra Riskutbildning del 2, men du förväntas ha en hög körkompetens.

Vi har heller inget krav på att du måste genomföra en testlektion i förväg, men om du är osäker på din nivå och om du uppfyller kraven, erbjuder vi möjligheten att boka en testlektion hos oss. Detta kan hjälpa dig att bedöma om du är redo för Riskutbildning del 2 och om du har tillräcklig kompetens. Det är ett bra sätt att säkerställa att du kan dra nytta av utbildningen på ett säkert sätt.

Om du inte uppfyller dessa krav finns det en risk att du inte kan fullfölja kursen eftersom säkerhetsrisken då blir för hög, både för dig själv, övriga kursdeltagare och vår personal. I sådana fall kommer kursavgiften att förverkas även om du inte kan slutföra kursen.

Mer information

Målet med Riskutbildning del 2 för motorcyklister är att du, under säkra omständigheter, genomgår och utforskar potentiella scenarier för de vanligaste olyckssituationerna som kan uppstå i trafiken. Genom att demonstrera konsekvenserna av misslyckanden hjälper vi dig att förstå och uppmärksamma riskerna som är kopplade till motorcykelkörning och farliga beteenden. Utbildningen syftar också till att ge dig insikt i hur ditt val av hastighet och ditt beteende som förare påverkar risken för olyckor, samt hur dessa val kan påverka utgången av en trafikolycka. Det är vår strävan att öka medvetenheten och säkerheten för motorcyklister på vägarna.

Genom att förstå dessa samband förväntas du utveckla en djupare insikt om vikten av att vara förebyggande och anpassa din hastighet i trafiken. Riskutbildning del 2 för motorcyklister är utformad för att påverka din medvetenhet om risker, din självinsikt och din medvetenhet om dina egna begränsningar.

Målet är att ge dig ökad motivation att köra på ett sätt som är säkrare och som innebär breda säkerhetsmarginaler. Genom att belysa riskerna och konsekvenserna av olika beteenden i trafiken strävar vi efter att göra dig till en mer medveten och ansvarsfull motorcyklist.

Om du inte behärskar svenska

Som elev kommer du att ha möjlighet till kontinuerlig reflektion och diskussion om de upplevelser du har under utbildningen. Därför är det viktigt att du kan prata och förstå svenska. Om du inte är bekant med svenska, måste du se till att ha en tolk med dig för att kunna delta fullt ut och dra nytta av utbildningen på ett meningsfullt sätt. Detta säkerställer att kommunikationen och förståelsen mellan elever och instruktörer är så effektiv som möjligt. If you are proficient in the English language, our instructors can communicate with you in English.