RISKUTBILDNING 1 OCH 2 MOTORCYKEL

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar. När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Tänk på att riskutbildning för personbil (behörighet B) inte kan tillgodoräknas för mc-utbildningen.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen.

Riskettan för motorcykel

Riskutbildning Del 1 för MC - eller riskettan MC, som många kallar den - ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Kursen tar cirka 3 timmar. Efter utbildningen ska du känna till följande:

  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Hur passagerare, mobiltelefoner, stress och andra distraktionsfaktorer påverkar dig som förare.
  • Hur olika typer av beteenden och attityder påverkar dig och andra i trafiken.
  • Olycksrisker hos olika grupper såsom ”män-kvinnor”, ”yngre-äldre”.
  • Risker, konsekvenser och påverkan av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, samt hur du ska undvika negativa beteenden i trafiken och hindra andra.

Boka riskettan

Det är enkelt att boka Riskutbildningen del 1 hos oss. Du kan anmäla dig via vårt webbformulär eller kontakta oss. Är du inskriven elev på vår trafikskola kan du även göra bokningen via elevcentralen.

Vi håller endast riskettan på svenska, annars behöver du ta med dig en tolk. Tolken ordnar du själv på egen bekostnad, säg till oss om att du ska ha en tolk med dig.

Risktvåan

Innan du går Riskutbildning del 2 behöver kunna manövrera din motorcykel på ett säkert sätt och känna dig bekväm att accelerera och bromsa. Övningarna är verklighetsförankrade och kan relatera till vanliga trafiksituationer och olyckor. De färdighetsinriktade inslagen är begränsade och utbildningens fokus ligger på hur du undviker att hamna i olika risksituationer.

Riskutbildning del 2 omfattar:
- Hastighet
- Säkerhet
- Körning under särskilda förhållanden

Risktvåan görs på Bulltofta Banan i Malmö och den är ca 4-5 timmar lång. Du som elev åker tillsammans med din mc-lärare från trafikskolan, om du önskar att ta dig ut själv talar du om detta för trafikskolan.

Syftet med risktvåan mc är att du under säkra förhållanden går igenom tänkbara scenarier av de vanligaste olyckssituationerna som kan förekomma i trafiken, och visa konsekvenser av misslyckanden. Vi belyser också riskerna med motorcykelkörning och farliga beteenden. Du ska därmed också få en förståelse för och inse hur olycksrisker har ett starkt samband med ditt val av hastighet och förarbeteende. Även hur dessa val har betydelse vid en trafikolycka.

Genom att förstå dessa samband förväntas du få bättre förståelse för betydelsen av att vara förutseende och anpassa din hastighet. Risktvåan mc avser att påverka ditt riskmedvetande, din självinsikt och ditt medvetande om dina begränsningar. Målet är att du får ökad motivation till att köra mer trafiksäkert och med stora säkerhetsmarginaler.

Du som elev ges fortlöpande utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen därför måste du prata och förstå svenska, om du inte gör det så måste du ta med dig en tolk.

Om du inte är inskriven elev på trafikskolan och önskar göra risktvåan via trafikskolan måste du genomgå en testlektion innan trafikskolan kan boka dig.