Körlektion
Motorcykel


1 Mc lektion 80 min
1080 kr


En MC lektion är 80 min

Lån av skyddsutrustning (MC-ställ, hjälm,stövlar, handskar) ingår.

Banavgift 45 kr per 15 min tillkommer vid träning på manöverbana.