Körlektion
Motorcykel


1 Mc lektion 80 min
980 kr


En MC lektion är 80 min

Lån av skyddsutrustning (MC-ställ, hjälm,stövlar, handskar) ingår.

Banavgift 45 kr per 15 min tillkommer vid träning på manöverbana.
Kvälls- och helgtaxa 150 kr per körlektion tillkommer under följande tider
vardagar efter kl 18:00 samt röda dagar och dag före röd dag (t ex lörd)