Bokpaket

Du sparar 300 kr
  • Trafikens grunder
  • Köra bil
  • Vägmärkestester
1200 kr900 kr
Komplettering:

Ett komplett läromedelspaket för den som ska ta ett B-körkort.

Detta ingår:

  • Trafikens grunder
  • Köra bil
  • Vägmärkestester
  • Vägmärken och vägmarkeringar
Du kan också få böckerna på engelska mot ett tillägg på 200 kr. Vill du ha med ljud går det också bra, ljud finns endast på svenska.

Trafikens grunder är en grundbok för den som ska ta ett körkort av något slag. Boken innehåller den grundläggande "körkortsteorin".

Den speciella teorin för respektive behörighet finns i särskilda böcker, t ex Köra bil för B-körkort och Mc-boken för A-körkort.

Trafikens grunder har följande avsnitt: Inledning, Människan i trafiken, Trafiken och miljön, Att köra i mindre samhälle, Att köra på mindre landsväg, Att köra i stadstrafik, Att köra på landsväg, Att köra på högfartsvägar, Att köra i mörker och Att köra i halt väglag.

Boken innehåller ett stort antal foto och illustrationer och omfattar totalt ca 350 sidor. Avsnitten har olika färger för att man lättare ska hitta i boken. I Arbetsboken Köra bil återkommer dessa färger i de olika körmomenten och sidhänvisningarna för att underlätta kopplingen mellan böckerna. Häftet Vägmärken och vägmarkeringar levereras tillsammans med Trafikens grunder utan extra kostnad.

Köra bil är en arbetsbok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller arbetsuppgifter som hör ihop med läroboken Trafikens grunder. Köra bil är upplagd efter följande utbildningsmoment: Körställning - Inledande manövrering - Växling - Lutning - Manövrering - Funktion och kontroll - Människan - Miljön - Samordning och Bromsning - Mindre samhälle - Mindre landsväg - Stad - Landsväg - Högfartsväg - Mörker - Halt väglag - Utbildningskontroll.

Köra bil innehåller även teorin till moment 1-6, dvs fordonskunskapen.. Före varje avsnitt finns en läsanvisning som hänvisar antingen till Köra bil eller Trafikens grunder.